Cyfleoedd i gymryd rhan

Yn ogystal â’n digwyddiadau ein hunain, rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau, ymgynghoriadau a chyfleoedd i gymryd rhan gyda sefydliadau ac unigolion eraill.

Os byddwch yn mynychu unrhyw rai o’r digwyddiadau neu’n cymryd rhan yn unrhyw un o’r cyfleoedd a hyrwyddwyd o ganlyniad i’r wybodaeth a ddarparwyd gan Diverse Cymru, buasem yn ddiolchgar pe byddech yn gadael inni wybod drwy anfon ebost at shelagh.maher@diverse.cymru neu’n ffonio Shelagh ar 029 2036 8888 est 255.

Sylwer mai dim ond ar gyfer digwyddiadau Diverse Cymru y gallwn ad-dalu costau a chostau gofal.

Digwyddiad Dweud eich Dweud wyneb yn wyneb