Prif Weithredwr

Chris Dunn –Prif Swyddog Gweithredol
Zoe King –Dirprwy Brif Weithredwr

Cyngor ac Eiriolaeth 

Laura Rees –Eiriolwr Annibynnol
Dawn Ashton –Eiriolwr

 Hwb Iechyd Meddwl

Samira Salter –Rheolwr Hwb Iechyd Meddwl
Chloe Kalter-Williams – Gweithiwr Cefnogaeth Iechyd Meddwl
Marya Farag –  Gweinyddwr Prosiect

Cara Thould –
Ymarferydd Adferiad Iechyd Meddwl, Gorllwein Cymru
Rebecca Morris –Ymarferydd Adferiad Iechyd Meddwl, Gogledd Cymru
Chelsea Pemberton –Ymarferydd Adferiad Iechyd Meddwl, Gogledd Cymru

Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol

Suzanne Duval –Rheolwr Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol
Abby Wilson –  Rheolwr Asesu Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol
Gareth Hicks – Rheolwr Hyfforddiant Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol
Tony Hendrickson – Cydlynydd Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol
Danielle Parker – Cydlynydd Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol
Shelagh Maher –  Gweinyddwr Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol

Polisi, Ymgysylltu ac Ymchwil

Ele Hicks – Rheolwr Polisi, Ymgysylltu ac Ymchwil

Gweithrediadau

Hayley Davies – Rheolwr Swyddfa
Mary Gillard –
Rheolwr Cyllid

Cymorth TG

Andrew Wallbank –  Uwch Swyddog Cymorth Systemau

Prosiectau

Sean Gilmore – Rheolwr Taliadau Uniongyrchol / Gweinyddwr Prosiect (Taith)

Zahrah Bashir-Hicks – Gweithiwr Ieuenctid Iechyd Meddwl (Hype)

Saadia Abubaker –  Gweinyddwr Prosiect (Cynllun Grant Diwylliant)

Aelodau’r Bwrdd 

Joel Williams
Rhian Gibson
Ben Coates
Hannah Parsons
Nick de Figueiredo
Jess Williams
Helen Dodoo