Swyddi gwag Diverse Cymru 

Swyddi Gwag allanol 

Caiff ein tudalen swyddi gwag ei gweld gan filoedd o bobl o bob rhan o Drydydd Sector Cymru bob mis. I restru eich swydd wag gyda ni, anfonwch ebost at info@diverse.cymru gan nodi: 

 

Teitl Swydd 

Lleoliad 

Cyflog 

Disgrifiad swydd un paragraff 

Dolen i wneud cais neu i’ch gwefan 

Cyfeiriad/ebost ar gyfer anfonebu 

Sylwer ein bod yn gofyn am £25 fesul swydd a restrwn fel ffi sefydlog, dim ots pa hyd fydd yr hysbyseb i’w ddangos. Byddwch yn derbyn anfoneb unwaith mae’r hysbyseb wedi’i gyhoeddi.