Mae gan dudalen cyfryngau Diverse Cymru ddolenni i’n newyddion, digwyddiadau a datganiadau i’r wasg diweddaraf, ynghyd â manylion cysylltu ar gyfer unrhyw ymholiadau’r cyfryngau

Mae Diverse Cymru yn barod iawn i gyfrannu i’r wasg drwy gyfweliadau, ymddangosiadau a datganiadau ar gyfer y wasg argraffedig, y teledu neu’r radio ynghylch straeon am faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth yng Nghymru. Mae ein tîm o staff yn cynnwys nifer o arbenigwyr sy’n gallu cynnig safbwyntiau unigryw ar amrywiaeth eang o bynciau.

Datganiadau i’r Wasg

Cliciwch yma ar gyfer datganiadau i’r wasg, newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau

Cysylltwch â’n Swyddog Cyfathrebu – Joe Stockley – yma.

Logos